Sher

9 tekstów – auto­rem jest Sher.

Nie ma rzeczy niemożli­wych, są tyl­ko ta­kie, które nie przychodzą łatwo 

myśl
zebrała 9 fiszek • 5 lutego 2015, 01:45

(Od)izolowana

- Skąd masz te blizny?
- Walczyłam.
- Z kim?
- Ze sobą.
..............................
Kiedy masz ja­kikol­wiek prob­lem sięgasz po żyletkę.
Spróbu­jesz raz - nie ma już dla Ciebie ra­tun­ku. Wte­dy two­je życie się kom­pli­kuje, na­biera zmian.
Jes­teś go­towy żyć w ciągłym kłamstwie?
Jes­teś go­towy oszu­kiwać najbliższych?
Pat­rzeć na siebie z obrzydzeniem?
Płakać co wieczór?
Po­paść w autoag­resję, a na­wet w depresję?
Jeżeli tak to dro­ga wolna... 

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 15 lutego 2014, 12:25

Help me!

Parę szyb­kich cięć po mo­jej spo­conej ręce - odpływam. Schodzę niżej do nadgarstka.
Przesówam żyletkę po skórze, widzę krew i czuję błogość.
Ból psychiczny zastępuję bólem fizycznym.
Cały smu­tek odpływa ra­zem z krwią i spływa z dłoni na białe ka­fel­ki. Za­gubiona w swoich myślach wy­lewam os­tatnie łzy.
Czy ktoś słyszy wołanie o po­moc? Nie sądzę... 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 14 lutego 2014, 21:00

Dro­ga do miłości jest pełna os­trych zakrętów 

myśl
zebrała 4 fiszki • 1 lutego 2014, 14:14

* * *

Za­pom­nij, że istniałam,
że byłam
i się śmiałam.
Odeszłam choć nie chciałam.
Odeszłam bo musiałam 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 26 lipca 2013, 18:51

Mam wrażenie że tyl­ko przy to­bie zdaję so­bie sprawę że życie ma jed­nak sens 

myśl
zebrała 13 fiszek • 19 lipca 2013, 17:56

Miłość jest bogiem
nar­ko­tyk nałogiem
sza­leństwo zabawą
przy­jaźń podstawą 

myśl
zebrała 7 fiszek • 13 lipca 2013, 11:10

Miłość nie po­tyka się o przeszko­dy, to przeszko­dy po­tykają się o miłość 

myśl
zebrała 4 fiszki • 12 lipca 2013, 18:06

Cza­su cofnąć się nie da, ale da się wszys­tko naprawić 

myśl
zebrała 3 fiszki • 9 lipca 2013, 15:28
Sher

Miłość uratowała mnie od samobójstwa, nienawidzę moich blizn, one przywołują złe wspomnienia. Acz kol wiek nie żałuję tego co choć na chwilę dawało mi szczęście. Zakochałam się mocno i na zawsze - całe szczęście, że ze wzajemnością. Miłość pozwoliła mi poznać świat od innej strony - od lepszej. Ten świat jest wypełniony hojnością, wiarą, zaufaniem, nie ma w nim miejsca na słowo "ja". Kochasz tak mocno, że nie widzisz świata poza swoją drugą połówką . Nie myślisz już pesymistycznie, nagle życie dostaje koloru, bo ukochana osoba jest przy tobie, wspiera cię i kocha. I do puki serce wam obu bije, będziecie obok siebie.

Zeszyty
  • shhh... – Ludzkie cier­pienie

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Sher

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

5 lutego 2015, 08:09mill sko­men­to­wał tek­st Nie ma rzeczy niemożli­wych, [...]

5 lutego 2015, 03:04Emilia Szu­miło sko­men­to­wał tek­st Nie ma rzeczy niemożli­wych, [...]

5 lutego 2015, 01:51natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Nie ma rzeczy niemożli­wych, [...]

5 lutego 2015, 01:45Sher do­dał no­wy tek­st Nie ma rzeczy niemożli­wych, [...]